Tüp Bebek Yasal Koşulları ve İstenen Zorunlu Evraklar

Tüp Bebek Yasal Koşulları ve İstenen Zorunlu Evraklar

Tüp bebek tedavisi yaptıracak hastalarımızın evli olması ve evlilik cüzdanı ile başvuruda bulunması yasal zorunluluktur.

Tüp bebek tedavisine başlarken sizden istenecek evraklar ve testler şunlardır:

Kadın için; Kan grubu, Ani HIV, HbsAg, Anti Hbs, Anti HCV, Hemogram, Rubella IgG, VDRL.

Erkek için; Kan grubu, Anti HIV, HbsAg, Anti Hbs, Anti HCV, Hemogram, VDRL.

Türkiye’de yasalara göre şu hizmetler sunulmamaktadır:

Sperm/Yumurta dondurma ve saklama için aranan şartlar ise şöyledir:

Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Mekezleri Hakkında Yönetmeliğin Madde 18 11. fıkra gereğince:

Aşağıda belirtilen tıbbi zorunluluk halleri dışında üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanması yasaktır. Üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanması gerektiren tıbbi zorunluluk halleri şunlardır.

Erkeklerde;

Kadınlarda;

Üreme hücreleri ve gonad dokuları bu materyallerin güvenliği açısından verici adaya ait DNA analizi ile birlikte saklanır.

Bu fıkranın (a) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bendlerinde belirtilen tıbbi zorunluluklar nedeniyle sperm veya testis dokusunun saklanması durumunda, dondurulma tarihinden itibaren 90 gün içinde DNA analizi aranmaz. Bu süreyi aşması halinde DNA analizinin bulunması gereklidir. Saklama süresinin bir yılı aşması halinde her yıl dokuların/hücrelerin saklanması için kişi mutlaka başvuruda bulunarak rızasının devam ettiğini ifade eden imzalı dilekçesini vermelidir.Dondurulan üreme hücreleri ve gonad dokuları, alınan kişinin yıllık protokol yenilememesi, isteği ve ölümü durumlarında müdürlükte kurulacak komisyon tarafından tutanak altına alınarak imha edilir. Bakanlıkça elektronik kayıt sistemi oluşturması halinde merkezde saklanan üreme hücreleri ve gonad dokularına ilişkin bilgiler bu sisteme kayıt edilir.

Madde 18 / 12. Fıkra gereğince: adaylardan fazla embryo elde edilmesi durumunda eşlerden her ikisinin rızası alınarak embriyolar dondurulmak suretiyle saklanır. Saklama süresinin bir yılı aşması halinde her yıl embriyonun saklanması için çiftler mutlaka başvuruda bulunarak taleplerinin devam ettiğini ifade eden imzalı dilekçelerini vermelidir. Eşlerin birlikte talebi, eşlerden birinin ölümü veya boşanmanın hükmen sabit olması halinde ya da belirlenen sürenin son bulduğunda saklanan embriyolar müdürlükte kurulacak komisyon tarafından tutanak altına alınarak imha edilir. Bakanlıkça elektronik kayıt sistemi oluşturulması halinde merkezde saklanan embriyolara ilişkin bilgiler bu sisteme kaydedilir.