Embriyo Dondurma (Embryo Freezing)

Embriyo Dondurma (Embryo Freezing)

Embriyo dondurulması, embriyoların koruyucu kültür solüsyonları (krioprotektanlar) içerisinde dengelendikten sonra özel bir alet ile kademeli olarak soğutularak dondurulması ve sıvı nitrojen (-196C) içerisinde depolanması işlemlerini içerir.

İnsan gametlerinin ve embriyolarının dondurulmasının tüp bebek pratiğinde büyük önemi vardır. Tüp bebek tedavisinde çoğul gebelik riskini en aza indirmek için ülkemizdeki yönetmeliklere göre 35 yaş altında 1 , 35 yaş üstünde 2 embryo transfer edilmektedir. Bu durumda akla gelen ilk soru elde edilen fazla embriyoların ne şekilde değerlendirileceğidir. Bu şekilde elde edilen fazla embriyoların dondurulması hastaya hem ekonomik, hem de psikolojik bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca dondurulan embriyolar transfer edileceği zaman hasta herhangi bir tedaviye gereksinim duymamaktadır. Embriyo dondurma işlemi tüp bebek uygulamalarında başarı şansını arttıran bir işlem olarak da değerlendirilebilir.

Embriyo dondurma ve çözme işlemi, embriyolar kimyasal maddelerle (kriyoprotektan) dengelendikten sonra soğutulması ve -196°C sıvı nitrojen içinde depolanması, çözüldükten sonra da krioprotektan ortamından uzaklaştırılarak ileri gelişimi sağlamak için özel kültür ortamlarının içine alınmasıdır. Her iki işlem de çok dikkatli yapılmalıdır. Rutin tüp bebek ve mikroenjeksiyon uygulamalarında embriyo dondurma ile gebelik oranları %20-25 arasında değişmektedir. Aynı siklusta gebelik elde edebilmiş ve kalan embriyolar dondurulmuş ise bu kez gebelik oranı %40 kadar olmaktadır. Çiftlerden izin belgesi alınarak dondurulan embriyolar Türkiye’de 1997 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile üç yıl boyunca sıvı nitrojen içerisinde saklanabilmektedir. Embriyo kalitesine ve hasta yaşına bağlı olarak transfer edilecek embriyo sayısı 1-2 arasında değişebilir. Hastanın transfer sonrasında (ya da olumsuz klinik bulgulardan dolayı o siklusta hiç transfer yapılmadan) iyi kalitede daha fazla sayıda embriyolarının bulunması durumunda tekrarlayan siklusta transfer edilmek üzere bu embriyolar dondurulabilir.

En iyi kalitede embriyolar dondurma işleminden minimal zarar göreceğinden dolayı (Dondurulmuş embriyo sonrası canlılık oranı;%75-%90) sadece iyi kalitede embriyolar dondurulur. Kötü kalitedeki embriyoların dondurulması durumunda yaşama olasılıkları çok düşüktür (%20-%25).

Dondurma işlemi transfer edilecek embriyoların seçimi sonrasında 2-6. gün arasında yapılabildiği gibi döllenmenin gerçekleştiği günde uygulanabilir.

Dünya istatistiklerine göre dondurulmuş embriyo transferi sonrası gebelik oranları %25-50 arasında değişmektedir. Bu oranlar klinik ve laboratuvar prosedürlerine, hasta yaşına, infertilite sebebine, çözülen embriyo başına canlılık oranına göre değişkenlik göstermektedir.