Doğurganlığınızın Korunması

Doğurganlığınızın Korunması

Kanser günümüz dünyasının en önemli sağlık sorunlarından biridir. Ne yazık ki her yıl binlerce üreme çağındaki genç kansere yakalanmaktadır. Kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları ile radyasyon (ışın) tedavisi kadınlarda yumurtalık dokusunda tahribat yaparak erken menopoza ve erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluklarına ve kısırlığa sebep olmaktadırlar. Son yıllarda tanı ve tedavi metodlarının gelişmesi ile birlikte kanser vakaları daha erken evrelerde tanınır ve tedaviye başlanır hale gelmiştir. Tüm bu gelişmelerin neticesinde 5 yıllık yaşam oranları tüm kanser türleri ve tüm yaş grupları göz önüne alındığında belirgin artış göstermiş ve hayatta kalan hastalarda üreme yeteneğinin korunmasının gerekliliği gündeme gelmiştir.

Seçenekler

Tek bir fertilite koruyucu seçenek olmayıp hastanın yaşı, cinsel olarak aktif olması ve partnerinin bulunup bulunmaması gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişmektedir.

Yumurtalık Dokusu Dondurulması

Yumurtalık dokusu dondurulması özellikle buluğ çağı öncesi çocuk hastalar ile yumurta veya embryo dondurulmasının mümkün olmadığı bekar veya partneri olmayan erişkin hasta grubunda düşünülmelidir.

Embryo Dondurma

Eğer hastanın eşi veya partneri varsa ve kanser tedavisi öncesi yeterli zaman varsa embryo dondurma en oturmuş tedavi şeklidir. Östrojen ve metabolitleri meme kanseri hücrelerinin çoğalması ve yayılmasında rol oynadıkları için meme kanserli olgularda standard tüp bebek protokolleri yapılamaz. Bu hastalarda yakın zamanda yapılan çalışmalarda meme kanserinin tedavisinde zaten kullanılan aromataz inhibitörleri (letrozol) ile tüp bebek yapılarak elde edilen embriyoların dondurulabileceği biildirilmektedir. Uzun dönem sonuçlar henüz bilinmemektedir.

Yumurta (oosit) Dondurma

Oosit dondurulması genç adolesan hastalar ile erişkin dönemde olupta eşi veya partneri olmayan veya oositinin verici sperm ile döllenip saklanmasını istemeyen hastalarda düşünülmesi gereken bir seçenektir.

Sperm Dondurma

Erkek kanser hastalarında tedaviye başlanmadan önce spermler dondurularak doğurganliğin korunması ve bu hastaların klasik tüp bebek yöntemi ya da mikroenjeksiyon ile çocuk sahibi olmaları sağlanabilir.