Emziren Kadınlarda Mastit İçin Antibiyotik Tedavisi

Emziren Kadınlarda Mastit İçin Antibiyotik Tedavisi

Eylül 2013 Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bülteninden Türkçe Çevirili Makale Özetleri

’Aylık Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bülteninin amacı branşımızdaki yenilikleri sizlerle paylaşmak, kongreleri duyurmak ve ulusal ve uluslararası dernekler tarafından yayınlanan duyuru, komite kararları ve yönergelerden sizleri haberdar etmektir. Bültenimizde özellikle ülkemizden çıkan yayınlara yer vermek ve genç bilim insanlarımızı camiaya tanıtmak istiyoruz.Takdir edersiniz ki yayınlanan her makaleyi bulmak zor bir iş, hatta yeri geldiğinde neredeyse imkansız. Siz bize yazılarınızı gönderin biz camia ile paylaşalım.‘

Antibiotics For Mastitis In Breastfeeding Women

Shayesteh Jahanfar, Chirk Jenn Ng, Cheong Lieng Teng

TÜRKÇE ÖZET

Arka plan

Mastit bebeğin doğru olmayan pozisyonda emzirilmesi veya memeden kesilmesi nedeniyle görülebilir. Enfeksiyoz mastit genellikle Stafilokokus aureus kaynaklıdır. Emziren kadınlarda mastit oranı %33’e kadar ulaşabilmektedir. Etkin süt sağımı, ağrı kesiciler ve antibiyotikler mastit tedavisinin ana unsurlarını oluşturur.

Amaçlar

Bu değerlendirmede mastiti olan emziren kadınların semptomlarını gidermede antibiyotiklerin etkinliğini incelemesi amaçlanmıştır.

Araştırma yöntemleri

Yayınlanmayan çalışmalar ve bulduğumuz makalelerin taratılmış referans listeleri için Cochrane Gebelik ve Doğum Grubunun kayıtlarından araştırmacılar ve diğer içerik uzmanları ile iletişime geçtik.

Seçim kriterleri

Mastit tedavisinde kullanılan çeşitli antibiyotik tedavilerinin etkinliğini araştıran veya antibiyotik tedavisi ile alternatif tedavilerin karşılaştırıldığı randomize kontrollü çalışmaları (RKÇ) ve yarı-randomize kontrollü çalışmaları seçtik.

Veri toplanması ve analizi

İki değerlendirme editörü birbirlerinden bağımsız olarak çalışma kalitesini değerlendirdi ve verileri çıkarttı. Uyuşmazlık durumunda üçüncü bir editöre danıştık.

Ana sonuçlar

İki çalışma araştırma kriterlerimize uygundu. Bir küçük ölçekli (n=25) araştırmada amoxicilin ve cephradine karşılaştırılmış, semptomtik düzelme ve abse oluşumu oranları açısından iki antibiyotik arasında belirgin bir farklılık bulunmamıştır. Daha eski başka bir çalışmada ise yalnızca destekleyici tedavi olarak süt sağımı, antibiyotik tedavisi ve süt sağımı ve hiç tedavi verilmemesi arasında karşılaştırma yapılmıştır. Çalışma tasarımı açısından sorunlar olsa da sonuçlar antibiyotik kullanan hastaların semptomlarının daha çabuk kaybolduğunu göstermektedir.

Yazarın çıkarımları

Laktasyonel mastit tedavisinde antibiyotik tedavisinin etkili olup olmadığına kanaat getirmek için elimizdeki kanıtlar yetersizdir. Postpartum kadınlarda sık görülen bu sorunda antibiyotik kullanılmasının etkili olup olmadığını anlamak için acilen randomize kontrollü çifte kör bir çalışma yapılması gereklidir.

Kaynak: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19160255